Eesti Külaliikumine Kodukant tunnustas energilise ja jätkusuutliku tegevuse eest Eesti loodus-ja rahvakultuuri pärandi säilitamisel jai edasikandmisel Energia talu ravimtaimekeskust – OÜ Elujõud, Viljandimaal.